grb-srbije

Položilo osam za nacionalnog i 27 za regionalnog sudiju

Komisija Predsedništva UOSS za polaganje ispita za više sudijske rangove objavila je konačne rezultate teorijskog i praktičnog ispita koji su sprovedeni pre i za vreme 44. "Trofeja Beograda". Od ukupno 19 kandidata koji su se pojavili na testiranju za rang nacionalni sudija, njih osmoro je sa uspehom položilo teorijski i praktični deo ispita, a od 48 sudija koji su se pojavili na testiranju, rang regionalni sudija je "zaradilo" njih 27. Kandidati koji nisu položili praktični deo ispita imaju pravo da polažu sledeće godine bez polaganja testova. Predsedništvo UOSS će na sledećoj sednici i formalno proglasiti nove nacionalne i regionalne sudije.