grb-srbije

OUS Okruga Srednji Banat: nove sudije, novi kursevi, tribina...

UOS Okruga Srednji Banat ovih dana je postalo bogatije za deset mlađih koleginica i kolega: Aleksandar Gajin, Dušan Zekić, Vanja Ivančev, Milijana Jerković, Nevena Kolarov, Ivan Mandić, Lazo Mijić, Vladimir Pavić, Tamara Radivojev i Borislav Ugrinov uspešno su „savladali“ predavanja, testiranja i polaganje praktičnog dela ispita na utakmicama Biznis lige (koju inače kompletno vodi naša organizacija). Opšti je utisak da je na prvom susretu bilo straha i treme, ali već sa početkom upoznavanja sa tajnama i lepotama suđenja to je nastalo. Da trema nestane i da se hrabro posvete sudijskom poslu pomogle su im starije kolege: koordinator kursa Milisav Buzadžija i Nikola Trubint, kontrolori-delegati Super i prve lige,  i Vladislav Božović, nacionalni sudija. UOSOSB se ovih dana intenzivno priprema i 

da održi seminar za vođenje elektronskog zapisnika. Još jedna od akcija koja je u pripremi ja otvorena tribina, na kojoj će u obavezi biti da prisustvuju sve sudije našeg Okruga, a na tribinu će biti pozvani i oddbojkaški radnici kao i treneri iz našeg Okruga. Tribina je zamišljena tako da se učesnicii upoznaju sa najnovijim zbivanjima u suđenju i pravilima igre, gde će pored domaćih iskusnijih kolega biti prisutan i neko od međunarodnih sudija iz UOSS.

Sve ove akcije su na vreme počele kako bi UOSOSB moglo što što kvalitetnije da se pripremi za Evropsko prvenstvo za juniorke koje će se održati u Zrenjaninu u septembru 2010. godine.