grb-srbije

Sudije i KD Okruga Srednji Banat formirali svoje udruženje

Udruženje odbojkaških sudija Okruga Srednji Banat upravo je u Ministarstvu omladine i sporta registrovano kao pravno lice. Sudije i kontrolori-delegati sa ovog područja, njih ukupno 35, do sada su delovali u okviru Odbojkaškog saveza Okruga Srednji Banat. Osnivačka skupština UOSO Srednji Banat održana je početkom novembra 2009. u Zrenjaninu, a ovih dana je njihovo svojstvo pravnog lica i ozvaničeno. Kao što je red, na osnivačkoj skupštini su izabrali predsednika, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Za prvog predsednika je izabran Vladislav Božović, nacionalni sudija (sada na listi sudija Druge lige). Pored Vladislava, u Izvršnom odboru su Nenad Salatić, nacionalni sudija, Blagoje Ćurić, nacionalni sudija, Robert Kovač, regionalni sudija, i Miljana Ratković, sudija. Za članove Nadzornog odbora UOSO Srednji Banat izabrani su Milisav Buzadžija i Nikola Trubint, kontrolori-delegati na Super i Prvoj ligi, i Milan Pajić, kontrolor-delegat na Drugoj ligi. Za počasnog predsednika UOSO Srednji Banat izabran je Milisav Buzadžija. Detaljniju informaciju o prvim koracima UOSO Srednji Banat možete pročitati ovde.