grb-srbije

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УОСС – 23. јануар 2022. године

logo uossПредседништво УОСС је на седници одржаној 27.12.2021. г. у Београду, након анализе приспелих примедби и предлога на текст Нацрта Статута УОСС, усвојило текст Предлога Статута УОСС који се доставља Скупштини УОСС на усвајање.
Предлог и образложење Статута УОСС, можете преузети у одељку Документи.
Председник УОСС је у складу са одредбама члана 36, став 1, тачка 2. Статута УОСС, одредио да 23. јануара 2022. године, буде одржана седница Редовне Скупштине УОСС.
Позивају се чланови УОСС да преко својих територијалних судијских организација дају примедбе и предлоге на Предлог Статута у складу са одредбама чл. 53. Статута УОСС.
Примедбе и предлози се могу дати искључиво у писаном облику и то до 5 дана пре заказаног датума одржавања седнице (најкасније до 17. јануара 2021. године у 24.00 часова).