grb-srbije

Testovi za viši rang 25. aprila

uoss105x50Subota, 25. april je dan kada će se polagati teorijski deo ispita (test) u okviru ispita za sticanje zvanja regionalni i nacionalni sudija. Testovi će se polagati u Beogradu, u Domu učenika Srednje železničke škole, Zdravka Čelara 14, prema rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen na našem sajtu i svim kandidatima dostavljen elektronskom poštom. Kandidati koji budu sa uspehom položili teorijski ispit, vodiće zapisnik i sudiće najmanje jednu utakmicu kao prvi i najmanje jednu utakmicu kao drugi sudija tokom 50. Trofeja Beograda 1, 2. i 3. maja.