grb-srbije

Šta je kolega Kodji Takahashi JPN rekao Borisu Kolareviću 2005