grb-srbije

Sudijska priča br. 4: Ne zaboravite merdevine!

Većina nas je svoje prve utakmice odsudila sa kozlića. Nisu nam strani ni drugi rekviziti u školskim, salama domova kultura i mesnih zajednica kao što su ripstole, švedski sanduk, stolovi i stolice na kojima se visina optimizuje uz pomoć gajbice... Ima jedna sudijska stolica "ni na nebu ni na zemlji", sa koje su se u još veće visine vinule mnoge sudije, ne zaboravivši svoje početke. Ovo je kratka foto-priča o jednoj od najpoznatijih sudijskih stolica u Srbiji.