grb-srbije

UOS Istočni Srem: Novi predsednik Zoran Radovanović

Zoran Radovanović, nacionalni sudija sa liste sudija Druge lige, novi je predsednik Udruženja odbojkaških sudija Istočni Srem. Izabran je na Redovnoj izbornoj Skupštini ove osnovne sudijske organizacije, koja je održana 26. decembra u Staroj Pazovi. Sve veći procenat sudija koji posle položenog sudijskog ispita nastavljaju da se bave suđenjem, zauzimanje mesta na višim ligama iz godine u godinu, prepoznatljivost kandidata iz Istočnog Srema koji dolaze na ispit za viši sudijski rang, sopstvena kancelarija (u prostoru koji je ustupio dosadašnji predsednik Branislav Oreščanin) – samo su neke od karakteristika ove ambiciozne i poletne družine, koja je kao osnovna SO konstituisana 2006. godine. Materijale za Skupštinu i deo dobre atmosfere koja vlada u UOS Istočni Srem možete pronaći ovde.