grb-srbije

Test na sajtu MOOS Bačka Palanka

Teren je pravougaonik dimenzija 18 x 9m, okružen sa svih strana slobodnom zonom širokom najmanje 5m – tačno ili netačno? Ovako počinje test sa ukupno 41 pitanjem pomoću kojeg možete da proverite svoje znanje Pravila igre. Postavljen je sinoć na sajt Matične organizacije odbojkaških sudija Bačka Palanka, a na njemu se najviše angažovao Igor Ćulibrk, sudija Regionalne lige - Bačka Palanka. Uz pohvale Igoru, obaveštavamo vas da sadržaj kviza i svoje znanje možete da proverite ovde.

Na linku http://www.mso.bap.rs/Kviz.swf se nalazi prvi deo kviza koji sadrži pitanja iz Pravila igre od prvog, zaključno sa devetim poglavljem. Pitanja su mešovita i neka sadrže jedan, dva ili tri tačna odgovora. Poslednje pitanje zahteva unos odgovora u predviđeno polje. Posle odgovora na svako pitanje kliknite na "Dalje" u donjem desnom uglu kviza. Pitanja ne morate rešavati redom, možete kliknuti na "Pregled" u donjem levom uglu kviza i odabrati pitanje koje na koje želite da odgovorite.Uskoro treba da bude objavljen i drugi deo, o čemu ćete biti obavešteni.