grb-srbije

Delegiranja

Bačka Palanka 6, 2018/19.

175

Bačka Palanka 05, 2018/19.

197

Bačka Palanka 04, 2018-19.

220

Bačka Palanka 02, 2018/19.

183

Bačka Palanka 16, 2017/18.

289

Bačka Palanka 10, 2017/18.

304