grb-srbije

Delegiranja

Bačka Palanka 6, 2018/19.

149

Bačka Palanka 05, 2018/19.

175

Bačka Palanka 04, 2018-19.

191

Bačka Palanka 02, 2018/19.

156

Bačka Palanka 16, 2017/18.

255

Bačka Palanka 10, 2017/18.

280