grb-srbije

Beograd: "treći set" kursa za nove sudije

U organizaciji SO OS Beograda četrdesetak mladića i devojaka koji žive u glavnom gradu pripremaju se tokom decembra da postanu odbojkaške sudije. U Starom DIF-u, gde su i prostorije OS Beograda, 16.12. je održano treće predavanje u ovom ciklusu. Dosadašnja tri predavača: Zorica Bjelić, Aleksandra Balandžić i Goran Gradinski upoznali su buduće koleginice i kolege sa tekstom Pravila igre, a sledeće srede predstoji završno predavanje, na kojem će uz pomoć "specijalista za zapisnike" iz redova mladih beogradskih sudija naučiti kako se vodi najvažniji dokument sa odbojkaške utakmice. Ubrzo po završetku kursa sledi polaganje teorijskog dela ispita, pa u januaru 2010. i praktični ispit, na za tu priliku posebno organizovanom turniru pionirskih ekipa.