grb-srbije

Anketa o obavljanju dužnosti u takmičarskoj 2022/23 godini

logo uoss

Obaveštavaju se članovi UOSS da je u S1 sistemu na ličnim profilima članova UOSS aktivirana anketa o obavljanju dužnosti u takmičarskoj 2022/23 godini.

Rok za izjašnjenje je 15. avgust 2022. godine.

Članovi UOSS se, u skladu sa Statutom UOSS, mogu izjasniti da budu aktivni kao sudije ili kontrolori delegati, da budu u statusu mirovanja i da ne žele da budu angažovani tj. postaju neaktivni što podrazumeva kraj sudijske ili KD karijere u zavisnosti od prethodnog statusa.