grb-srbije

Elektronski zapisnik

Demo verziju softvera za vođenje elektronskog zapisnika možete preuzeti sa sajta firme Data Project, klikom na link http://www.dataproject.com/cev/eScoreSheet_Setup_CEV.exe. Uputstvo na srpskom jeziku za popunjavanje elektronskog zapisnika je dostupno na našem sajtu na linku Elektronski zapisnik - uputstvo (1.08 MB).