grb-srbije

Zaječar: održan kurs pred novu sezonu

2014 ZA2U sredu 22. oktobra 2014. godine održan je redovan godišnji seminar za sudije sa liste Međuokružne lige "Timok". Sudijama sa liste MOL Timok uspešnu sezonu poželeli su predsednik Sudijske komisije MOS Zaječar Goran Stanković i vrhovni sudija Bratislav Stefanović. Nakon uvodnog dela seminara i analize suđenja u prethodnoj sezoni sudije su a upoznate sa izmenama pravila kao i sa instrukcijama dobijenim na seminarima za sudije Druge odbojkaške lige. Nakon teorijskog dela seminara održano je i obavezno testiranje. Sve sudije koje su pristupile testiranju položile su test i stekle pravo da budu na listi sudija MOL Timok. Za sudije koje su opravdano bile sprečene da prisustvuju seminaru i testiranju biće određen novi termin za testiranje

2014 ZA1

2014 ZA2

2014 ZA3

2014 ZA4

2014 ZA5