grb-srbije

Seminar sudija i KD Druge lige

U Beogradu je 28. septembra 2008. održan jednodnevni seminar za sudije i kontrolore-delegate sa liste Druge lige za takmičarsku godinu 2008/2009. U okviru seminara, koji je obavezan za sve sudije i KD, obrađeno je nekoliko sudijskih i kontrolorskih tema, a znanje svih učesnika provereno je na testu.