grb-srbije

Pravila igre 2009-2012, uputstva za suđenje, Casebook, zapisnik...

S obzirom na to da je za nas takmičarska godina 2008/2009. praktično završena prethodnog vikenda Juniorskim prvenstvom Srbije za muškarce, na naš sajt smo postavili prevode tekstualnog fajla FIVB Pravila igre 2009-2012, FIVB Uputstava i instrukcija za suđenje, FIVB Casebook Ver. 1.5, zvaničnog zapisnika FIVB 2009 (takođe i originalni obrazac tog zapisnika), kao i pravila o većem broju zamena koje će biti testirano samo na predstojećoj Univerzijadi 2009 u Beogradu. FIVB Pravila igre 2009-2012 primenjivaće se na svim zvaničnim takmičenjima u Srbiji počev od takmičarske godine 2009/2010, a ta ista pravila primenjuju se na svim tekućim prvenstvima pod okriljem FIVB, CEV i BVA (Svetska liga, kvalifikacije za svetska seniorska prvenstva, svetska prvenstva za mlađe kategorije, Evroliga, balkanska prvenstva...), kao i na svim predstojećim takmičenjima do 2012. godine. U tekstualnom fajlu Pravila igre i u uputstvu za vođenje zapisnika crvenim slovima označene su promene u odnosu na dosadašnje tekstove. UOSS zahvaljuje svim mladim sudijama koji su učestviovali u prevođenju ovih dokumenata - imena prevodilaca nalaze se u odgovarajućim fajlovima. Navedene dokumente možete pronaći u delu Dokumenti/Pravila igre, tj. ovde.