grb-srbije

Udruženje odbojkaških sudija Šumadije i PomoravljaPredsednik
Predrag Spasić

Član Predsedništva
Jadranka Veljković

Član Predsedništva
Nemanja Jovanović

Član Predsedništva
Vladimir Jović

Član Predsedništva
Dušan Perić

Sekretar
Petar Perović

Vrhovni sudija
Nemanja Jovanović

Disciplinski sudija
Jovana Beloica

Predsednik Nadzornog odbora
Boško Manojlović

Član Nadzornog odbora
Dejan Mratinković

Član Nadzornog odbora
Mišo Stojić

S1 administrator
Petar Perović