grb-srbije

Udruženje odbojkaških sudija SremaPredsednik
Vladimir Stojanac

Član Predsedništva
Igor Marinković

Član Predsedništva
Jelena Marinković

Član Predsedništva
Jelena Šuškić

Sekretar
Dejana Laketić

Sekretar
Dejana Milovac

Vrhovni sudija
Igor Marinković

Disciplinski sudija
Dejana Laketić

Član Nadzornog odbora
Srđan Kurjak

Član Nadzornog odbora
Nedeljko Trkulja