grb-srbije

Udruženje odbojkaških sudija SremaPredsednik
Vladimir Stojanac

Član Predsedništva
Igor Marinković

Član Predsedništva
Jelena Marinković

Član Predsedništva
Nikola Čanković

Sekretar
Dejana Milovac

Vrhovni sudija
Igor Marinković

Član Nadzornog odbora
Srđan Kurjak

Član Nadzornog odbora
Nedeljko Trkulja