grb-srbije

Udruženje odbojkaških sudija KikindaPredsednik
Milorad Šibul

Član Predsedništva
Miloš Padejčev

Član Predsedništva
Dejana Petkov

Član Predsedništva
Kristina Šilić

Sekretar
Radmila Trajkovski

Vrhovni sudija
Milorad Šibul

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Golijanin

Član Nadzornog odbora
Mila Šibul

S1 administrator
Milorad Šibul