grb-srbije

Matična organizacija odbojkaških sudija Bačka PalankaPredsednik
Jan Očenaš

Član Predsedništva
Dušan Nikić

Član Predsedništva
Milka Rankov

Sekretar
Miljana Miljković

Vrhovni sudija
Bojan Pejović

Predsednik Nadzornog odbora
Jovo Telebak

Član Nadzornog odbora
Jelena Pejović

Član Nadzornog odbora
Larisa Petrović

S1 administrator
Jan Očenaš

S1 administrator
Bojan Pejović

S1 administrator
Milka Rankov