grb-srbije

Izveštaj V. Simonovića sa turnira WGP Kaliningrad 2016