grb-srbije

Izveštaj sa turnira II runde kvalifikacija za ECH U 20, Austrija, Predrag Balandžić