grb-srbije

Zapisnik sa 3. Sednice Predsedništva UOSS održane u Šapcu 10.10.2015. g.