grb-srbije

Dokumenti

Predlog Pravilnika o radu KKUS

Odluka - drugi deo članarine 2018/2019

Odluka o sazivanju redovne skupštine, 26.12.

Zapisnik sa sednice Predsedništva UOSS od 11.11.2019. godine

Odluka - seminar UOSS

Liste KD Super, Prve i Prve "B" lige za takmičarsku 2019-2020

1025