grb-srbije

Udruženje odbojkaških sudija grada BeogradaPredsednik
Vladimir Cvetković

Član Predsedništva
Aleksandra Balandžić

Član Predsedništva
Nenad Davidović

Član Predsedništva
Goran Jovanović

Član Predsedništva
Vladan Prica

Sekretar
Tijana Ilić

Vrhovni sudija
Nenad Davidović

Predsednik komisije za kontrolu i unapređenje suđenja
Predrag Balandžić

Član Komisije za kontrolu i unapređenje suđenja
Dejan Rogić

Član Komisije za kontrolu i unapređenje suđenja
Stanislava Simić

Član Komisije za kontrolu i unapređenje suđenja
Đorđe Stevanović

Predsednik Nadzornog odbora
Branko Vojvodić

Član Nadzornog odbora
Aleksandar Jovanović

Član Nadzornog odbora
Olivera Lugić