grb-srbije

Sudijska organizacija Međuokružnog odbojkaškog saveza LeskovcaPredsednik
Vladimir Stanković

Član Predsedništva
Marija Aleksić

Član Predsedništva
Miloš Aleksić

Član Predsedništva
Jelena Bulatović